Angående de nya förskolorna!

Hammarö gör en enorm satsning på nya skolor och förskolor. Det är en miljardinvestering. Ekonomin måste stramas åt. Under byggnationstiden har vi behövt hyra dyra moduler. Men allteftersom de nya skolorna blir klara kan vi avyttra dessa.

  I veckan fattade bildningsnämnden ett enigt beslut om organiseringen av förskolor när de nya är färdiga. Annebergs förskola blir färdig i maj nästa år. Först att flytta dit är de fem avdelningar som är inhysta i hyrda moduler på Vårstigen. Detta har varit känt sedan tidigare. Successivt flyttar sedan avdelningar från små förskolor in….

Läs mer

Ny politisk majoritet på Hammarö

Socialdemokraterna skapar nu en ny stabil politiskt majoritet för Hammarö kommun. Foto: Kent Sjögren/VF

Efter att flertalet partier ur det styrande ”Hammarösamverkan” lämnat samverkan har Hammarö kommun stått utan en stabil politisk ledning. Med anledning av detta har Socialdemokraterna haft flertalet samtal med samtliga partiet i kommunfullmäktige för att ta ansvar över kommunen och hitta en majoritet i fullmäktige som kan ta Hammarö kommun framåt.  Nu har intensiva samtal…

Läs mer

Kallelse till årsmöte

Varmt välkommen på årsmöte med Socialdemokraterna Hammarö! Vi träffas med avstånd i stor lokal i Skoghalls Folketshus. Kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och att stanna hemma vid sjukdom/symptom!

Skoghalls Arbetarekommun kallar till Årsmöte Datum: 21/9 Tid: Kl.18:00 Plats: Skoghalls Folkets Hus Restaurangen På dagordningen: Val av Ordförande, ledamöter och suppleanter till styrelsen, samt val av revisorer och valberedning Årsredovisning och verksamhetsberättelser Motioner Övriga sedvanliga årsmötesfrågor Motioner till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast 14/9. Maila till: kontakt@shammaro.se Valberedningens sammankallande tar emot nomineringar via:…

Läs mer
facebook Twitter Email