Aktuellt

Solweig Gard ny gruppledare

Solweig Gard, tidigare gruppledare i socialnämnden efterträder Per Aspengren på posten som gruppledare för Socialdemokraterna i Hammarö kommun. Anders Englund och Peter Berglund är nya gruppledare i bildningsnämnden respektive socialnämnden.

Solweig Gard, 65 år, har valts till ny gruppledare för Socialdemokraterna på Hammarö och blir där med 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Detta efter att Per Aspengren avgått då har flyttar från kommunen.  – Spännande och utmanande, säger till Solweig till NWT.  Solweig Gard har ett flertalet år i Hammaröpolitikens topp bakom sig. Senast kommer…

Läs mer

Helhet inför budget 2021 – politiskt initiativ från (S) och (V)

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnade den 13 januari 2020 in ett politiskt initiativ till kommunstyrelsen om att ta ett helhetsgrepp inför budgetarbetet 2021.

Hammarö kommun står inför stora prövningar de närmaste åren att få en budget i balans och samtidigt värna vård, skola, kultur och omsorg. Det är våra partiers uppfattning att vi behöver se en ekonomisk helhetssyn på kommunens ekonomi för de närmaste åren. Vi ställer oss frågande till vilka bedömningar som ligger till grund för de nedskärningsuppdrag som nämnderna…

Läs mer

Interpellation och enkel fråga angående handlingar

Socialdemokraternas Alexander Johansson Pettersson (S) ställer på kommunfullmäktige den 16 december en interpellation till kommunfullmäktiges ordförande och en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande

På kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december 2019 framställer Alexander Johansson Pettersson (S) dels en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Bosse Henriksson (M) angående beredning av ärenden samt en fråga om instruktionen till kommundirektören. Dessutom framställs en interpellation till kommunfullmäktiges ordförande i samma ämne.  Det moderata ledarskapet i kommunen har gjort sig tydligt då ärenden inte…

Läs mer
facebook Twitter Email