Ny politisk majoritet på Hammarö

Socialdemokraterna skapar nu en ny stabil politiskt majoritet för Hammarö kommun. Foto: Kent Sjögren/VF

Efter att flertalet partier ur det styrande ”Hammarösamverkan” lämnat samverkan har Hammarö kommun stått utan en stabil politisk ledning. Med anledning av detta har Socialdemokraterna haft flertalet samtal med samtliga partiet i kommunfullmäktige för att ta ansvar över kommunen och hitta en majoritet i fullmäktige som kan ta Hammarö kommun framåt.  Nu har intensiva samtal…

Läs mer

Kallelse till årsmöte

Varmt välkommen på årsmöte med Socialdemokraterna Hammarö! Vi träffas med avstånd i stor lokal i Skoghalls Folketshus. Kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och att stanna hemma vid sjukdom/symptom!

Skoghalls Arbetarekommun kallar till Årsmöte Datum: 21/9 Tid: Kl.18:00 Plats: Skoghalls Folkets Hus Restaurangen På dagordningen: Val av Ordförande, ledamöter och suppleanter till styrelsen, samt val av revisorer och valberedning Årsredovisning och verksamhetsberättelser Motioner Övriga sedvanliga årsmötesfrågor Motioner till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast 14/9. Maila till: kontakt@shammaro.se Valberedningens sammankallande tar emot nomineringar via:…

Läs mer

Socialdemokraternas budget för 2021

Socialdemokraternas budgetförslag vann på kommunfullmäktiges sammanträde 22/6

Socialdemokraterna har tillsammans med Vänsterpartiet lagt ett eget förslag till budget för Hammarö kommun för budgetåret 2021, vilket behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 22/6. Vårat budgetförslag innehåller mindre pengar till byråkrati, kommunalråd, ett mindre resultat och en mindre budgetreserv som ger mer pengar till välfärden.  Totalt ges bland annat 10 miljoner mer till skola och förskola…

Läs mer
facebook Twitter Email