Styrelsen

Styrelsen för Socialdemokraterna Hammarö är de som är valda av medlemmarna i partiet att driva partiet framåt. Styrelsen blev valda av årsmötet den 18 mars 2019. Du kan nå hela styrelsen via kontakt@shammaro.se eller individuellt nedan - kontakta gärna oss om det är något du tänker på!
Helene Vendel
Ordförande
karin.backman@kommunal.se
070-5578761
Peter Berglund
Vice ordförande, valledare samt första maj general
peter.berglund@hammaro.se
‪070-277 17 31‬
Solweig Gard
Kassör
solweig.gard@hammaro.se
070-542 50 32‬
Erik Gustafsson
Ledamot tillika sekreterare
erik.gustafsson@hammaro.se
070-770 40 41
Jesper Malgerud
Ledamot, ordförande Feministiska Socialdemokrater Hammarö, verksamhetsprogram ansvarig samt medlemsansvarig.
jesper.malgerud@hammaro.se
076-8137705
  Therese Gunnarsson
Ledamot
therese.gunnarsson@hammaro.se
070-481 28 96

Anne Carlén Hellgren
Ledamot och fackligpolitisk
anne.carlen@hammaro.se
070-798 55 96‬

Alexander Romanov
Ledamot, ordförande S-yttre.
Studieorganisatör
alexander.r@telia.com
072-718 62 20
Maria Lundmark
Ledamot
Maria.lundmark@hammaro.se
070-2563336
Anders Haster
Ersättare
anders.haster@hammaro.se
‪070-537 83 50‬
Anna Persson
Ersättare, digitalt ansvarig och kommunikationsansvarig.
Anna.persson@hammaro.se
073-5427862
Carina Friberg
Ersättare
Carina.friberg@hammaro.se
070-2352537

Katarina Ericsson
Ersättare
Katarina.ericsson@hammaro.se

Leif Thorin
Ersättare
Leif.thorin@hammaro.se
facebook Twitter Email