Styrelsen

Styrelsen för Socialdemokraterna Hammarö är de som är valda av medlemmarna i partiet att driva partiet framåt. Styrelsen blev valda av årsmötet den 18 mars 2019. Du kan nå hela styrelsen via kontakt@shammaro.se eller individuellt nedan - kontakta gärna oss om det är något du tänker på!
Karin Bäckman
Ordförande
karin.backman@kommunal.se
070-601 32 13
Peter Berglund
Ledamot
peter.berglund@hammaro.se
‪070-277 17 31‬
Solweig Gard
Kassör
solweig.gard@hammaro.se
070-542 50 32‬
Per Aspengren
Ledamot
per.aspengren@hammaro.se
070-220 00 86‬
Erik Gustafsson
Ledamot tillika sekreterare
erik.gustafsson@hammaro.se
070-770 40 41

Mikaela Jansson
Ledamot
mikaela.jansson@hammaro.se
070-210 85 62‬

Anne Carlén Hellgren
Ledamot
anne.carlen@hammaro.se
070-798 55 96‬

Alexander Romanov
Ledamot, ordförande S-yttre.
alexander.r@telia.com
072-718 62 20
Therese Gunnarsson
Ledamot
therese.gunnarsson@hammaro.se
070-481 28 96
Anders Haster
Ersättare
anders.haster@hammaro.se
‪070-537 83 50‬
Carina Friberg
Ersättare
carina.bjorklund@hammaro.se
070-235 25 37‬
Jesper Malgerud
Ersättare, ordförande Feministiska Socialdemokrater Hammarö
jesper.malgerud@hammaro.se
070-798 55 96

Maria Lundmark
Ersättare
maria.lundmark@hammaro.se
070-256 33 36‬

Marin Aspengren
Ersättare
martin.aspengren@hammaro.se
076-146 04 06‬
facebook Twitter Email