Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Totalt består kommunstyrelsen av 11 ledamöter och 11 ersättare, var av 4 ledamöter och 4 ersättare är Socialdemokrater. Ta gärna kontakt med någon av oss om det är något du tänker på!

Solweig Gard (S)
2:e vice ordförande, gruppledare (S)
solweig.gard@hammaro.se
070-542 5032‬
Thomas Bäckman (S)
Ledamot
thomas.backman@hammaro.se
072-701 0109
Therese Gunnarsson (S)
Ledamot
therese.gunnarsson@hammaro.se
070-481 2896‬
Anders Haster (S)
Ersättare
anders.haster@hammaro.se
070-537 8350‬
Katarina Ericsson (S)
Ersättare
katarina.ericsson@hammaro.se
Emil Kjellin (S)
Ersättare
emil.kjellin@hammaro.se
Anne Carlén Hellgren (S)
Ersättare
anne.carlen@hammaro.se
070-798 5596‬

Till kommunstyrelsen finns även ett Samhällsbyggnadsutskott kopplat där Solweig Gard representerar Socialdemokraterna.

facebook Twitter Email