Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden en renodlad myndighetsnämnd som svarar för den prövning och tillsyn som kommunen ska genomföra.

Totalt består Miljö- och byggnadsnämnden av 5 ledamöter och 5 ersättare, var av 2 ledamöter och 2 ersättare är Socialdemokrater. Ta gärna kontakt med någon av oss om det är något du tänker på!

Erik Gustafsson (S)
2:e vice ordförande, gruppledare (S)
erik.gustafsson@hammaro.se
070-770 4041
Katarina Eriksson (S)
Ledamot
katarina.eriksson@hammaro.se
Andreas Hellgren (S)
Ersättare
andreas.hellgren@hammaro.se
070-360 5983
Therese Gunnarsson (S)
Ersättare
therese.gunnarsson@hammaro.se
070-481 2896
facebook Twitter Email