Servicenämnden

Servicenämnden bedriver mycket bred verksamhet och har hand om bland annat den tekniska verksamheten såsom badplatser, gator, vatten/avlopp och fastigheter.

Totalt består servicenämnden av 9 ledamöter och 9 ersättare, var av 4 ledamöter och 3 ersättare är Socialdemokrater. Ta gärna kontakt med någon av oss om det är något du tänker på!

Thomas Bäckman (S)
2:e vice ordförande, gruppledare (S)
thomas.backman@hammaro.se
072-701 0109
Therese Gunnarsson (S)
Ledamot
therese.gunnarsson@hammaro.se
070-481 2896‬
Hans-Inge Wall (S)
Ledamot
hans-inge.wall@hammaro.se
070-317 1999
Maria Lundmark (S)
Ledamot
maria.lundmark@hammaro.se
070-256 3336‬
Martin Aspengren (S)
Ersättare
marin.aspengren@hammaro.se
076-146 0406‬
Andreas Hellgren (S)
Ersättare
andreas.hellgren@hammaro.se
070-360 5983‬
Vakant
facebook Twitter Email