Valnämnden

Valnämndens uppgift är att ansvara för och administrera de allmänna valen.

Totalt består Valnämnden av 5 ledamöter och 5 ersättare, var av 2 ledamöter och 2 ersättare är Socialdemokrater. Ta gärna kontakt med någon av oss om det är något du tänker på!

Karin Bäckman (S)
2:e vice ordförande
karin.backman@kommunal.se
070-601 3213‬
Anders Haster (S)
Ledamot
anders.haster@hammaro.se
‪070-537 8350‬
Sanna Rautioaho (S)
Ersättare
sanna.rautioaho@hammaro.se
070-457 7558‬
Jesper Malgerud (S)
Ersättare
jesper.malgerud@hammaro.se
070-798 5596‬
facebook Twitter Email