Välkommen på årsmöte!

Här med kallas du som medlem i Socialdemokraterna Hammarö till årsmöte!

Datum: 18/3 Tid: Klockan 18:00 Plats: Skoghalls Folkets Hus På dagordningen: Val av ledamöter till styrelsen och revisorer Årsredovisning och verksamhetsberättelser Motioner Besök av partidistriktets EU kandidat Efter mötet bjuds det på förtäring Välkomna! Styrelsen för Skoghalls Arbetarekommun

Läs mer

Lika oansvarigt som ett SMS-lån

Igår (17 december 2018) beslutade fullmäktige i Hammarö kommun om budget för 2019. En budget som enligt oss inte tar ansvar för kommande investeringar, kommunens verksamhet, brukare och personal. Hammarösamverkans budget som är den budget som röstades igenom bygger på att driften 2019 finansieras till stor del genom ersättningskostnader från försäkringar – en summa vi…

Läs mer

Arbetet för ett mer jämlikt Hammarö sker i opposition!

De borgerliga partierna tillsammans med Miljöpartiet tar makten med hjälp av Sverigedemokraterna på Hammarö - Socialdemokraterna går i opposition!

SOCIALDEMOKRATERNA GÅR I OPPOSITION! ? Socialdemokraterna kommer under den kommande mandatperioden arbeta för ett mer jämlikt Hammarö i opposition. Bakgrunden är att 5-partikonstellationen Hammarösamverkan (M, KD, L, MP & C) träder fram för att styra i en minoritet. Socialdemokraterna har länge arbetat för att nå ett stabilt blocköverskridande samarbete för att skapa en majoritet som…

Läs mer
facebook Twitter Email