Tillsammans för ett mer jämlikt Hammarö

Vår politik! Bli medlem! Kontakta oss! Fullmäktigeledamöter 2022-2026

God jul & Gott nytt år

Läs mer

Minutstyrningen i hemtjänsten

I torsdags gav den politiska majoriteten S, V, C och MP socialförvaltningen att utreda minutstyrningen i hemtjänsten.  Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur man i projektform kan arbeta med tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten, och därmed slopar minutstyrningen. Socialförvaltningen tar fram en kostnadskalkyl för projektets genomförande Att utredningen återrapporteras till socialnämnden i…

Läs mer

Nu inför vi skobidrag

I torsdags den 16/11 beslutade socialnämnden att införa ett skobidrag på 1200kr till alla tillsvidare anställda inom vård- och omsorg. Skobidraget berör alla tillsvidare anställda som arbetar inom SÄBO, hemtjänst, funktionsstöd, socialpsykiatrin, hemsjukvård och rehab och betalas ut på decemberlönen. För oss är det en självklarhet att personalen inom vård och omsorg ska ha bra…

Läs mer
facebook Twitter Email