Vår kyrkopolitik

 

 

KYRKOFULLMÄKTIGE

Gunnar Törnqvist, Ordförande
gunnar.tornqvist@hammaro.se
070-28 201 30

Therese Wall, 1:a vice ordförande
therese.gunnarsson@hammaro.se
070-481 28 96

KYRKORÅDET

Ann-Charlotte Eskel, Ordförande

ellert.eskel@hotmail.com

070-5220201

Erik Gustafsson, 1:e vice ordförande

erik.br.gustafsson@telia.com

070-770 40 41

Ann-Marie Larsson, Ledamot

annmarie.larsson1955@gmail.com

073-061 39 86

Gunnar Törnqvist, Ledamot

gunnar.tornqvist@hammaro.se

070-28 201 30

Louise Tikkanen, Ersättare

louisetikkanen@gmail.com

076- 875 05 70

Alexander Romanov, Ersättare

alexander.r@telia.com

072-718 62 20

Solveig Svensson, Ersättare

solveig.svensson47@outlook.com

073-801 10 84

Leif Bergman, Ersättare

 leif.hammaro@gmail.com

072-325 23 36

   
   

FASTIGHETSUTSKOTTET

Bo Öster, Ordförande

bo.oster48@outlook.com

070-220 36 55

Birgitta Persson, Vice ordförande

hissjo@hotmail.com

070-278 84 21

Jan Jansson, Ersättare

janjansson1955@gmail.com

070-2130676

Leif Bergman, Ersättare

leif.hammaro@gmail.com

072-325 23 36

KYRKOGÅRDSUTSKOTTET

Gunnar Törnqvist, Ordförande

gunnar.tornqvist@hammaro.se

070-28 201 30

Ivan Gustavsson, Vice ordförande

ivan.gustavsson49@gmail.com

070-693 60 88

 

Katarina Bergman Mjöberg, Ersättare

katarina.bergman-mjoberg@hammaro.se,

070-532 19 84

 

VALBEREDNINGEN

Leif Bergman, Ordförande

leif.hammaro@gmail.com

072-325 23 36

Solweig Gard, Ledamot

solweiggard17@gmail.com

070-542 50 32

VALNÄMNDEN

Solweig Gard, Ordförande

solweiggard17@gmail.com

070-542 50 32

Bo Öster, Vice ordförande

bo.oster48@outlook.com

070-220 36 55

Erik Gustafsson, Ledamot

erik.br.gustafsson@telia.com

070-770 40 41

Birgitta Persson, Ersättare

hissjo@hotmail.com

070-278 84 21

 

Bengt-Gustav Persson, Ersättare

bengt-g-persson@outlook.com

070-514 20 66

 

STIFTFULLMÄKTIGE

Gunnar Törnqvist, Ledamot

gunnar.tornqvist@hammaro.se

070-28 201 30

Bo Öster, Ersättare

bo.oster48@outlook.com

070-220 36 55

KYRKOMÖTET

 

Alexander Romanov, Ersättare

alexander.r@telia.com

072-718 62 20

 

facebook Twitter Email