Karlstad-Hammarö Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnd är en en gemensam nämnd mellan Hammarö kommun och Karlstads kommun. Nämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Överförmyndarnämnden har totalt fem ledamöter och fem ersättare. Hammarö har två ledamöter och två ersättare var av 1 ledamot och 1 ersättare är Socialdemokrater från Hammarö. Ta gärna kontakt med någon av oss om det är något du tänker på!

Anders Haster (S)
Ledamot
anders.haster@hammaro.se
‪070-537 8350‬
Birgitta Persson (S)
Ersättare
birgitta.persson@hammmaro.se
070-278 8421‬
facebook Twitter Email