Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden en renodlad myndighetsnämnd som svarar för den prövning och tillsyn som kommunen ska genomföra.

Totalt består Miljö- och byggnadsnämnden av 5 ledamöter och 5 ersättare, var av 1 ledamot och 1 ersättare är Socialdemokrater. Ta gärna kontakt med någon av oss om det är något du tänker på!

Erik Gustafsson (S)
1:a vice ordförande (S)
erik.gustafsson@hammaro.se
070-770 4041
Mikaela Larsson (S)
Ersättare
mikaela.larsson@hammaro.se
facebook Twitter Email