Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Totalt består kommunstyrelsen av 11 ledamöter och 11 ersättare, var av 3 ledamöter och 3 ersättare är Socialdemokrater. Ta gärna kontakt med någon av oss om det är något du tänker på!

Solweig Gard (S)
Ordförande
solweig.gard@hammaro.se
070-542 5032‬
Thomas Bäckman (S)
Ledamot
thomas.backman@hammaro.se
072-701 0109

Anna Persson (S)
Ledamot
anna.persson@hammaro.se

073-5427862

Therese Gunnarsson (S)
Ersättare
therese.gunnarsson@hammaro.se
070-481 2896‬

Jesper Malgerud (s)

Ersättare

Jesper.Malgerud@hammaro.se

Andreas Hellgren 

Ersättare

Andreas.Hellgren@hammaro.se

facebook Twitter Email