Servicenämnden

Servicenämnden bedriver mycket bred verksamhet och har hand om bland annat den tekniska verksamheten såsom badplatser, gator, vatten/avlopp och fastigheter.

Totalt består servicenämnden av 9 ledamöter och 9 ersättare, var av 3 ledamöter och 2 ersättare är Socialdemokrater. Ta gärna kontakt med någon av oss om det är något du tänker på!

Therese Wall (S)
ordförande (S)
Therese.wall@hammaro.se
0704812896
Hans-Inge Wall (S)
Ledamot
hans-inge.wall@hammaro.se
070-317 1999
Maria Lundmark (S)
Ledamot
maria.lundmark@hammaro.se
070-256 3336‬
Leif Holmqvist

Leif.holmqvist@hammaro.se

Ersättare

Carina Friberg (S)
Ersättare
Carina.friberg@hammaro.se
facebook Twitter Email