Servicenämnden

Servicenämnden bedriver mycket bred verksamhet och har hand om bland annat den tekniska verksamheten såsom badplatser, gator, vatten/avlopp och fastigheter.

Totalt består servicenämnden av 9 ledamöter och 9 ersättare, var av 3 ledamöter och 2 ersättare är Socialdemokrater. Ta gärna kontakt med någon av oss om det är något du tänker på!

Thomas Bäckman (S)
ordförande (S)
thomas.backman@hammaro.se
072-701 0109
Hans-Inge Wall (S)
Ledamot
hans-inge.wall@hammaro.se
070-317 1999
Maria Lundmark (S)
Ledamot
maria.lundmark@hammaro.se
070-256 3336‬
Therese Gunnarsson (S)
Ersättare
Therese.gunnarsson@hammaro.se
070-4812896
Andreas Hellgren (S)
Ersättare
andreas.hellgren@hammaro.se
070-360 5983‬
facebook Twitter Email