Region Värmland

Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i vårt län. I Regionfullmäktige, Värmlandsrådet samt olika nämnder representerar Socialdemokrater från Hammarö vårt parti och Värmlänningar!

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Region Värmlands (fd. Landstinget i Värmland) högst beslutande organ, dit värmlänningar har direktvalt ledamöter. Från (S) Hammarö finns en ledamot och en ersättare representerad. Kontakta dem gärna om du tänker på något!

Anna Persson (S)
Fullmäktigeledamot
Anna.Persson@hammaro.se

0735-427862

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att planera hälso- och sjukvården samt tandvården ur ett övergripande befolkningsperspektiv och därvid samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare. Från Socialdemokraterna Hammarö finns en representant:

Anna Persson (S)
Ersättare

anna.persson@hammaro.se

0735427862

Kultur- och bildningsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden ska fullgöra Region Värmlands uppgifter inom kultur-, bildnings- samt folkhälsoområdet. Nämnden ska förvalta och utveckla de gemensamma resurserna inom dessa områden på kultur- och bildningsområdet på regional nivå. Från Socialdemokraterna Hammarö finns en representant:

Värmlandsrådet

Värmlandsrådet ska ge kommunerna insyn i frågor som är viktiga för dem, i synnerhet när det gäller regional utveckling. Solweig Gard representerar där med oss i detta organ kopplat till sitt uppdrag som Ordförande i kommunstyrelsen.

Solweig Gard(S)
Ersättare
solweig.gard@hammaro.se
070-542 5032‬
facebook Twitter Email