Region Värmland

Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i vårt län. I Regionfullmäktige, Värmlandsrådet samt olika nämnder representerar Socialdemokrater från Hammarö vårt parti och Värmlänningar!

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Region Värmlands (fd. Landstinget i Värmland) högst beslutande organ, dit värmlänningar har direktvalt ledamöter. Från (S) Hammarö finns en ledamot och en ersättare representerad. Kontakta dem gärna om du tänker på något!

Ann-Marie Larsson (S)
Fullmäktigeledamot
ann-marie.larsson@regionvarmland.se
Tina Springer (S)
Fullmäktigersättare
tina.springer@hammaro.se
070-814 1194‬

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att planera hälso- och sjukvården samt tandvården ur ett övergripande befolkningsperspektiv och därvid samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare. Från Socialdemokraterna Hammarö finns en representant:

Ann-Marie Larsson (S)
Ersättare
ann-marie.larsson@regionvarmland.se

Kultur- och bildningsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden ska fullgöra Region Värmlands uppgifter inom kultur-, bildnings- samt folkhälsoområdet. Nämnden ska förvalta och utveckla de gemensamma resurserna inom dessa områden på kultur- och bildningsområdet på regional nivå. Från Socialdemokraterna Hammarö finns en representant:

Emil Kjellin (S)
Ersättare

Värmlandsrådet

Värmlandsrådet ska ge kommunerna insyn i frågor som är viktiga för dem, i synnerhet när det gäller regional utveckling. Solweig Gard representerar där med oss i detta organ kopplat till sitt uppdrag som Ordförande i kommunstyrelsen.

Solweig Gard(S)
Ersättare
solweig.gard@hammaro.se
070-542 5032‬
facebook Twitter Email