Socialnämnden

Socialnämnden leder och samordnar planeringen och uppföljningen av socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården inklusive hemsjukvården samt verksamheten enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Totalt består socialnämnden av 9 ledamöter och 9 ersättare, var av 3 ledamöter och 2 ersättare är Socialdemokrater. Ta gärna kontakt med någon av oss om det är något du tänker på!

Peter Berglund (S)
1:e vice ordförande, gruppledare (S)
peter.berglund@hammaro.se
070-277 1731‬
Inga-Lill Gunnarsson (S)
Ledamot
inga-lill.gunnarsson@hammaro.se
070-974 4172
Jesper Malgerud (S)
Ledamot
jesper.malgerud@hammaro.se
070-798 5596‬

Ann-Charlotte Eskel

Ersättare

 Jan Jansson

Ersättare

facebook Twitter Email