Hammarö Energi AB

Hammarö Energi AB är ett aktiebolag som ägs av kommunen och som förser Hammaröborna med fjärrvärme. Styrelsen har till uppgift att följa bolagets utveckling och finansiella ställning, fastställa strategier, affärsplaner och budgetar samt finansiella rapporter.

Totalt består styrelsen för Hammarö Energi AB av 5 ledamöter och 5 ersättare, var av 1 ledamöter och 2 ersättare är Socialdemokrater. Ta gärna kontakt med någon av oss om det är något du tänker på!

Karin Bäckman (S)
Ordförande
karin.backman@kommunal.se
070-601 3213‬
Christer Johansson (S)
Ersättare
Christer.Johansson@hammaro.se
Jan-Eric Svensson (S)
Ersättare
jan-eric.svensson@hammaro.se
054-526224
facebook Twitter Email