AB Hammaröbostäder

AB Hammaröbostäder är ett aktiebolag som ägs av kommunen. Hammaröbostäder äger cirka 830 lägenheter där också särskilda boendeformer ingår, samt ett antal lokaler.Styrelsen har till uppgift att följa bolagets utveckling och finansiella ställning, fastställa strategier, affärsplaner och budgetar samt finansiella rapporter.

Totalt består styrelsen för AB Hammaröbostäder av 5 ledamöter och 5 ersättare, var av 1 ledamöter och 2 ersättare är Socialdemokrater. Ta gärna kontakt med någon av oss om det är något du tänker på!

Thomas Bäckman (S)
Ordförande
thomas.backman@hammaro.se
072-701 0109
Maria Lundmark (S)
Ersättare
maria.lundmark@hammaro.se
070-256 3336
Leif Thorin
Ersättare
Leif.Thorin@hammaro.se
072-2316926
facebook Twitter Email