Bildningsnämnden

Bildningsnämndens verksamhet omfattar förskola, grundskola och kulturskola, ungdomsverksamhet, kultur och bibliotek.

Totalt består bildningsnämnden av 9 ledamöter och 9 ersättare, var av 3 ledamöter och 3 ersättare är Socialdemokrater. Ta gärna kontakt med någon av oss om det är något du tänker på!

Eva Nordlöf (S)
Gruppledare (S)
eva.nordlof@hammaro.se
070-573 6015

 
Therese Wall (S)
Ledamot
Therese.gunnarsson@hammaro.se
070-481 2896
Katarina Bergman Mjöberg (S)
Ledamot
katarina.bergman-mjoberg@hammaro.se
070-532 1984‬
Anders Haster (S)
Ersättare
anders.haster@hammaro.se
070-537 8350‬
Leif Thorin (S)
Ersättare
leif.thorin@hammaro.se
Anna Persson (S)
Ersättare
Anna.persson@hammaro.se
073-5427862
facebook Twitter Email