Valnämnden

Valnämndens uppgift är att ansvara för och administrera de allmänna valen.

Totalt består Valnämnden av 5 ledamöter och 5 ersättare, var av 1 ledamöter och 1 ersättare är Socialdemokrater. Ta gärna kontakt med någon av oss om det är något du tänker på!

Karin Bäckman (S)
Ordförande
karin.backman@kommunal.se
070-601 3213‬
Anders Haster (S)
Ersättare
anders.haster@hammaro.se
070-5378350

Alexander Romanov (s)

Ersättare

Alexander.Romanov@hammaro.se

0727-186220

 

facebook Twitter Email