Valnämnden

Valnämndens uppgift är att ansvara för och administrera de allmänna valen.

Totalt består Valnämnden av 5 ledamöter och 5 ersättare, var av 1 ledamöter och 1 ersättare är Socialdemokrater. Ta gärna kontakt med någon av oss om det är något du tänker på!

Karin Bäckman (S)
Ordförande
karin.backman@kommunal.se
070-601 3213‬
Jesper Malgerud (S)
Ersättare
jesper.malgerud@hammaro.se
076-8137705
facebook Twitter Email