(S) i nämnder

Vi har företrädare i flera nämnder och styrelser som representerar oss och dig som Hammaröbo! Här presenteras våra gruppledare i nämnarna och till höger kan du klicka dig fram för att se alla företrädare i respektive organ.
Solweig Gard
Ordförande i kommunstyrelsen
solweig.gard@hammaro.se
070-542 5032‬
Peter Berglund
1:e vice ordförande i socialnämnden
peter.berglund@hammaro.se
‪070-277 17 31‬

Thomas Bäckman
Ordförande i AB Hammaröbostäder
thomas.backman@hammaro.se
072-701 0109‬

Erik Gustafsson
1:e vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden
erik.gustafsson@hammaro.se
070-770 4041
Karin Bäckman
Ordförande i valnämnden. Ordförande i Hammarö Energi AB.
karin.backman@kommunal.se
070-601 3213‬

Therese Wall

Ordförande servicenämnden

Therese.gunnarsson@hammaro.se
‪070-4812896

 

Anders Englund
Ordförande (S) bildningsnämnden
anders.englund@hammaro.se
070-280 8268‬
 

Andreas Hellgren (s)

Ordförande (S) Kommunfullmäktige

Andreas.hellgren@hammaro.se 

facebook Twitter Email