Politik för ett mer jämlikt Hammarö

"Tillsammans för ett mer jämlikt Hammarö" är meningen som genomsyrar all våran politik som under mandatperioden 2019-2022.

Vår vision om Hammarö handlar om att vi tillsammans skapar ett jämlikt Hammarö som utgår utgår från alla människors lika värde.
      Ett Hammarö där vi ställer upp för varandra, där vi hjälps åt, tar ett eget ansvar och där alla får bra möjligheter i livet och en god livskvalitet.
      Ett Hammarö som utjämnar skillnader mellan individer, som stärker Hammaröbon och som skapar framtidshopp!

-> Klicka här för att läsa vårt politiska handlingsprogram i sin helhet

Några av våra fokusområden: 

Framtidens Hammarö bygger vi tillsammans!

För ett växande Hammarö

För oss Socialdemokrater handlar tillväxt om att investera i kommande generationer Hammaröbor, om framtidens Hammarö!
Därför vill vi bland annat:
    – Arbeta för ett jämställd företagande med mål på totalt 1000 företag på ön
    – Att hållbarheten måste ta mer fokus i alla politikområden.
    – Att fler hyresrätter byggs.
– Att södra Hammarö skyddas
– Att kommunen möjliggör för industrimark på Vidön.

Hammarö – en av Sveriges bästa skolkommuner!

 

Sveriges bästa skolaI skolan läggs grunden för resten av våra liv. Därför ska Hammarö ha en jämlik kunskapsskola med höga resultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Därför vill vi bland annat:
   – Öka personaltätheten i förskolan
   – Att elevhälsan stärks med fokus på elevernas psykiska välmående.

– Stimulera läsandet med en läs- och skrivgaranti.
– Vuxenskolan förstärks så att lärandet är en del av hela livet

På Hammarö ska alla känna sig trygga! 

För ett tryggare HammaröHammarö behöver samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen, öka jämställdheten och samlas för trygghet i en ny tid! Därför vill vi bland annat:
     – Förbättra belysningen på gång- och cykelvägar
     – Att stadsplaneringen blir samordnad
     – HBTQ-certifiera kommunens verksamheter

– Utveckla ett mellanboende för äldre
– Öka den sociala hållbarheten genom ett utökat folkhälsoarbete

 På Hammarö har du nära till allt! 

Hammarö nära till alltDen närheten vi har till skärgården och naturen ska fortsätta samspela med vår utveckling till bostadsområden, skolan, jobbet, infrastrukturen – med hänsyn till varandra. Därför vill vi bland annat:
    – Bygga ut spången från Lillängshamnen till Mörudden
    – Säkerställa närheten till rekreationsområden från boendet.
– Investera i kollektivtrafiken och hållbara transporter.
– Skapa en träffpunkt för ungdomar i närheten av Bärstadsskolan

facebook Twitter Email