Karlstadsregionens räddningstjänstdirektion

Kommunerna i Karlstadsregionen (Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors) har valt att samverka inom räddningstjänsten genom ett kommunalförbund. Direktionen är förbundets högsta beslutande organ och består av femton ledamöter samt femton ersättare, med representanter från respektive medlemskommun.

Totalt består Karlstadsregionens räddningstjänstdirektion av 15 ledamöter och 15 ersättare, var av 2 ledamöter och 2 ersättare är från Hammarö. Av dessa är 1 ersättare Socialdemokrat från Hammarö. Ta gärna kontakt med någon av oss om det är något du tänker på!

Anders Haster (S)
Ersättare
Anders.haster@hammaro.se
070-5378350
facebook Twitter Email