119:e distriktskongressen för Socialdemokraterna Värmland

Igår gick Socialdemokraterna Värmlands 119:e kongress av stapeln i Kristinehamn.
Många motioner behandlades och SSU var flitiga motionärer som fick bifall på flera av sina motioner. Glädjande att se så många nya och unga ansikten!
 
Några motioner som behandlades och fick bifall var:
Att Socialdemokraterna i Värmland ska: Verka för avgiftsfri kollektivtrafik för unga under somrarna, verka för att alla invånare har tillgång till en närliggande vårdcentral med flexibla öppettider, verka för att tänderna ska anses vara en del av kroppen och därmed likställas med övrig sjukvård och att skapa en arbetsgrupp som ska jobba för att stärka kulturens roll i samhället.
 
Kongressen delade även ut Tage Elanders hederspris som delas ut till partimedlemmar som verkat inom Socialdemokraterna i minst 30 år. Mottagare av priser var Inga-Lill Röhr från Kristinehamn. Stort grattis! (Fotot på Inga-Lill är taget av Socialdemokraterna Värmland)
facebook Twitter Email