Nomineringsdags!

Det är nu dags att nominera till Ak-styrelsen. 

Senast 28/2 vill valberedningen ha in nomineringar och de skickas till ingalill.gunnarsson@hammaro.se eller eva.nordlof@bredband2.com

Val som ska göras:

  • Ordförandeposten (Nuvarande Karin Bäckman)
  • Fyra stycken omval/nyval till ordinarie styrelseledamöter + fem ersättare. (Ordinarie på tur att avgå/väljas om är: Alexander Romanov, Erik Gustafsson, Maria Lundmark, Jesper Malgerud) (Ersättare är: Anna Persson, Leif Thorin, Linda Lindh, Vakant, Ander Haster)
facebook Twitter Email