Påminnelse nomineringar

Nomineringarna skall vara Eva Nordlöf till handa senast 31 januari.

De val som ska göras är:

Ordförande 1st

Kassör 1st

Ledamöter 3st

Suppleanter 5st

Revisor 1st

Revisorssuppleant 1st

 

Ni kan mejla era förslag till evanordlof@bredband2.com

facebook Twitter Email