Vi förstärker budgeten 2022

Vi är otroligt stolta över dessa åtgärder och förbättringar som nu kommer genomföras.

Vi fortsätter att jobba med förebyggande åtgärder för att Hammarö ska vara en trygg kommun att leva och bo i 🌹

Läs om vad den förstärkta budgeten innehåller genom att trycka på ”Läs mer” 

facebook Twitter Email