Anna Persson #7

Hej!

Mitt namn är Anna Persson och är 33 år. Född och uppväxt i Molkom men sedan 12år tillbaka Hammaröbo.

Här bor jag tillsammans med mina två barn Rebecca 16år och Hampus 13 år.

Jag är utbildad undersköterska sedan 13 år tillbaka och har jobbat inom äldreomsorg sedan jag var 16 år och de senaste 12 åren har jag varit anställd inom LSS men bytte nyligen till bemanningsassistent i kommunen och jobbar med rekrytering till socialförvaltningen.

Jag är aktiv inom kommunal och är fackligt engagerad och har nyligen avslutat kommunals facklig-politiska kandidatprogram som pågick under ett års tid.

Jag grundade och är ordförande i trygghetsvandrarna Hammarö som är en ideell förening. Föreningen driver jag tillsammans med mina fyra fantastiska kollegor. Föreningen jobbar för att minska och förebygga narkotika och alkoholanvändning bland ungdomar och sedan ett år tillbaka har vi en lokal i Skoghalls centrum som håller öppet alla helgnätter. En otroligt givande sysselsättning som bidrar till ökad trygghet för både ungdomarna och er Hammaröbor. 

Jag är även medlem och engagerad i S-kvinnor Karlstad och kandiderar till regionfullmäktige Värmland.

Mina hjärtefrågor:

Lss, äldrevård, barnomsorg och sysselsättning för ungdomar.

Jag vill att alla elever på Hammarö ska få betyg och kunna söka det gymnasieprogram de vill och att de ska ha en meningsfull och trygg fritid.

Jag brinner också för alla människors lika värde och att alla ska ha samma grundläggande förutsättningar. Exempel ska varje barn och ungdom kunna idrotta/delta i minst en fritidsaktivitet/sport  utan att det ska vara en ekonomisk fråga för familjen. 

Lss och äldrevård – Alla människor ska kunna bestämma själva hur deras liv ska levas och man ska ha en trygg, meningsfull och stabil vardag där individen själv ska kunna påverka. För att kunna efterleva detta krävs det att Hammarö kommun är en god och attraktiv arbetsgivare där personalen ska orka och vilja  jobba länge. Arbetsmiljön är ett ständigt aktuellt område för mig.

Förskola på obekväm arbetstid ska vara en självklarhet och alla som kan jobba ska få jobba!

Integrationen kan vi bli bättre på. För att komma in i samhället och lära sig språket behöver man öva den till vardags och därför anser jag att man ska få kombinera SFI med arbetsplatslära någon/några dagar i veckan.  Alla ska få känna att de gör någon meningsfullt och behövande och barn behöver se sina föräldrar gå till ett arbete ❤️

Jag anser också att kvinnor och män som lever i en våldsutsatt relation ska ha förtur till bostad.

Jag vill vara en röst för er och jag vill att alla människor ska ha möjligheten att bli lyssnade på. 

Anna Persson 

#7 Kommunfullmäktige, Hammarö

#13 Regionfullmäktige, Värmland

facebook Twitter Email