Carina Friberg #11

Jag heter Carina Friberg och är 42 år gammal.

Jag jobbar som undersköterska och Hussammordnare på Djupängen. Jag bor på Gunnarskär med min man och mina två barn som är 17 respektive 15 år. Jag har bot på Hammarö i 23 år men kommer tidigare från Bohuslän närmare bestämt Hunnebostrand.

Mina hjärtefrågor är:

Högre personaltäthet i vården. Med högre personaltäthet får våra brukare en vård och omsorg och guldkant samtidigt som vi får en bättre arbetsmiljön vilket blir attraktiv arbetsplats.

Jämlik skolgång, Oavsett vilken skola man går på skall alla ha samma möjlighet att nå godkända betyg.

Jämlik samhällsbyggnad

Du skall kunna bo i ditt område hela livet. Jag vill ha en blandad bebyggelse på öa från alla bostadsområden prioriteras på samma sätt.

Rösta på Socialdemokraterna 11-September.

facebook Twitter Email