Erik Gustafsson

Jag är född och uppväxt på Gunnarskär. Efter många års boende på andra orter återvände jag 2008 till Skoghall och Trumman.

 

Vad står jag för?

Jag står och månar om Hammarö kommuns hållbara utveckling genom en varsam och rättssäker bygglovsprocess. Jag har också ett starkt focus på vår närmiljö och där vi som kommun kan göra stor skillnad inom regelverket.

 

facebook Twitter Email