Helene Vendel #9

Begärt entledigane 

Hej!

Mitt namn är Helene Vendel och jag är 50 år. Här på Hammarö har jag bott i 12 år tillsammans med mina tre barn och vi trivs alla väldigt bra. Med en bakgrund som gymnasielärare och rektor, arbetar jag nu som utbildningssamordnare i Hammarö kommun. Jag har den stora förmånen att få arbeta med frågor som jag verkligen brinner för – ungdomars och vuxnas utbildning.

Mitt politiska intresse riktar mest av allt in sig på hur livet är för unga vuxna i vår kommun. Jag vill att Hammarö ska vara en kommun som du trivs i, oavsett ålder, bakgrund eller intresse. Det ska finnas något för alla. Därför tror jag att vi behöver skapa fler mötesplatser för unga vuxna och ökad möjlighet till att skaffa sitt första boende utanför föräldrahemmet. Det är de unga som är vårt framtida Hammarö och därför är det viktigt att lyssna på och ta till vara deras tankar och åsikter om det som sker i vår kommun. 

facebook Twitter Email