Mikaela Larsson #15

Jag heter Mikaela Larsson och är 48 år gammal och är utbildad undersköterska.
Jag arbetar i kommunens kognitiva team där vi är 4 som handleder baspersonal i pedagogiskt arbetssätt samt att jag arbetar även på en av kommunens LSS boende.
Vid sidan om mitt jobb jag läser jag även till stödpedagog med inriktning LSS på 50%
 
Min hjärtefråga: Att alla öns elever som inte riktigt når betygskriterierna för godkänt ska ha förutsättningar att komma in på ett gymnasieprogram. Jag vill därför npf säkra Hammarös skolor i syfte att öka elevernas psykiska hälsa och därmed minska risken för ett framtida utanförskap.
Jag vill skapa en likvärdig skola som kan bemöta ALLA elever oavsett vart på ön du bor.
 
 
 
facebook Twitter Email