Mikaela Larsson #15

 

Jag heter Mikaela Larsson, är 48 år och född och uppväxt här på Hammarö. Min familj består av maken Jocke och vår 15 åriga dotter Ida och sonen Hampus 20 år gammal. I vår familj ingår även vår hund Bruno och katterna Malte och lilla Zelma. Tillsammans bor vi i ett hus här på Hammarö.

Hela mitt yrkesverksammaliv har jag arbetat inom funktionsstöd vilket nu har hunnit bli 27 år. Jag arbetar på ett LSS boenden och även i kommunens kognitiva team där jag är en av fyra som handleder baspersonal i pedagogiskt arbetssätt genom tydliggörande pedagogik.

Utöver detta så studerar jag halvtid till stödpedagog med inriktning LSS.

När jag inte jobbar eller studerar så är jag dels kyrkopolitiskt aktiv vilket jag varit i ca 12 år och kommunpolitiskt aktiv sedan 8 år.

Genomgående i mitt politiska engagemang så brinner jag för våra barn och ungdomar som av olika anledningar har svårt att nå kunskapskriterierna för godkända betyg i en skola som skall vara för alla. Jag kandiderar därför till regionfullmäktige som nr 71 på S regionfullmäktige lista (blå valsedel) för att de köer till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP] som de nu styrande partier i Region Värmland skapat och som trasar sönder de barn och ungdomar som tvingas stå i kö tillsammans med sina hårt kämpande föräldrar i långt längre än 3 års köande innan de får utredning och hjälp.

Jag vill därför ge mer resurser genom fler läkare och psykologer till BUP för att kapa köerna så att fler får hjälp för att främja barn och ungas psykiska hälsa. På kommunal nivå där jag står på kommunfullmäktigelistan för S på nr 15 (vit valsedel) och där vill jag arbeta för att det ska bli en skola för alla genom att vi npf säkrar våra skolor så att alla elever i åk 9 når betygskriterierna för godkänd!

 
 
 
facebook Twitter Email