Solweig Gard

Jag heter Solweig Gard och är 68 år.

Jag har varit hammaröbo sedan 1975 då jag och min man Kjell-Åke flyttade ihop i en lägenhet i Skoghalls centrum. Jag kommer från Stockholm och flyttade till Karlstad för att gå en fritidsledarutbildning. Under mitt yrkesliv har jag varit verksam som fritidsgårdsföreståndare, fritidskonsulent, jämställdhetsutvecklare och handläggare inom Karlstads kommun.

Jag har under hela mitt liv varit engagerad i samhällsfrågor, där demokrati har varit och är en av hörnstenarna för mig. För mig är respekt och tillit grunden för demokrati. Jag har varit politiskt aktiv i Socialdemokraterna sedan valet 2002 då jag valdes in i fullmäktige.

Jag är både stolt och glad över att fått vara med och skapa förutsättningar för Hammarö kommuns framgångar inom skolan, något som jag vill vi ska jobba vidare med – vi kan bättre.

Kommunens ekonomi har varit och är fortfarande en punkt som står högst upp på dagordningen för mig. Samhällsplanering och planarbete är grunden för hur kommunen kommer att utvecklas, även det är en viktig fråga för mig. Vidare tycker jag att vår kulturbygd är viktig att värna om och vill fortsätta att utveckla denna tillsammans med Hembygdsföreningen. Svenska kyrkan och Föreningen för Hammarö Skärgårdsmuseum. Miljöfrågorna är en global fråga som vi måste lösa tillsammans och jag vill att Hammarö kommun med och bidrar till att vi uppnår målen i Agenda 2030.

Avslutningsvis vill jag också tala om att jag vill att olika kategorier av både kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina egna liv och samhället.

Rösta för ett bättre Hammarö den 11 september – rösta på Socialdemokraterna

Solweig Gard 

facebook Twitter Email