Angående de nya förskolorna!

Hammarö gör en enorm satsning på nya skolor och förskolor. Det är en miljardinvestering. Ekonomin måste stramas åt. Under byggnationstiden har vi behövt hyra dyra moduler. Men allteftersom de nya skolorna blir klara kan vi avyttra dessa.
 
I veckan fattade bildningsnämnden ett enigt beslut om
organiseringen av förskolor när de nya är färdiga.
Annebergs förskola blir färdig i maj nästa år. Först att flytta dit är de fem avdelningar som är inhysta i hyrda moduler på Vårstigen. Detta har varit känt sedan tidigare.
Successivt flyttar sedan avdelningar från små förskolor in. Flytten beräknas klar efter semestrarna.
Om ett år beräknas Mörmoskogen förskola bli klar. Dit flyttar Götetorp från HUC, Lilla Bruket från moduler, Skattkistan och en avdelning Mörmo förskola.
Det har varit en turbulent tid för politiken på Hammarö. I juni antog kommunfullmäktige Socialdemokraternas och Vänsterns budget. Den avgörande skillnaden mellan den och Hammarösamverkans budget var att den politiska organisationen minskades till förmån för nedskärningarna på förskolan. Ett halvt kommunalråd och ett utskott läggs ned och fyra istället för åtta förskoleavdelningar läggs ned.
Hammarö har en mycket bra förskola med välutbildad personal och vi tror att den nya storsatsningen kommer att bidra till att kommunen fortsätter att vara attraktiv för både personal och föräldrar.
Bildningsnämden (S)
facebook Twitter Email