Interpellation och enkel fråga angående handlingar

Socialdemokraternas Alexander Johansson Pettersson (S) ställer på kommunfullmäktige den 16 december en interpellation till kommunfullmäktiges ordförande och en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande

På kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december 2019 framställer Alexander Johansson Pettersson (S) dels en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Bosse Henriksson (M) angående beredning av ärenden samt en fråga om instruktionen till kommundirektören. Dessutom framställs en interpellation till kommunfullmäktiges ordförande i samma ämne. 

Det moderata ledarskapet i kommunen har gjort sig tydligt då ärenden inte bereds och föredras korrekt. Ärenden är dessutom ofta undermåliga. I en representativ demokrati med majoriteter och opposition är det extrem viktigt att samtliga ledamöter får riktiga underlag. Jag vill därför ställa kommunalrådet Bosse till svars angående detta viktiga ämne, säger Alexander Johansson Pettersson (S)

Den ena enkla frågan till Bosse Henriksson (M), kommunalråd, mynnar ut i den instruktion som är antagen av kommunstyrelsen där kommundirektören är ytterst ansvarig för att erforderliga föredragningar av ärenden, där frågan som ställs är: Varför är inte kommundirektören föredragande i ärenden i kommunstyrelsen? Läs den enkla frågan i sin helhet genom att klicka här.

Den andra enkla frågan angående beredningar mynnar ut i: – Hur går beredningen av ärenden till idag och hur säkerställer du att ärenden har korrekta underlag och handlingar? Frågan finns att läsa i sin helhet genom att klicka här

Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande Peter Johansson (L)

Under den senaste året har det framkommit funderingar, men även kritik till hur kommunfullmäktiges ärenden bereds, hur de föredras och hur debattklimatet har förändrats. Det är rimligt att fundera över om kommunfullmäktige är ett föredöme för att få fler Hammaröbor att vilja engagera sig politiskt i sin kommuns utveckling. 

Jag vill därför fråga liberalen och kommunfullmäktiges ordförande Peter Johansson angående vilka åtgärder han tänker vidta för att komma till bukt med problemet, som är stort och väsentligt. Det handlar inte bara om papper och siffror, det handlar om att upprätthålla den representativa demokratin, säger Alexander Johansson Pettersson (S).

Interpellationen till kommunfullmäktiges ordförande Peter Johansson (L) finns att ta del i sin helhet genom att klicka här. 

facebook Twitter Email