Kallelse till årsmöte

Varmt välkommen på årsmöte med Socialdemokraterna Hammarö! Vi träffas med avstånd i stor lokal i Skoghalls Folketshus. Kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och att stanna hemma vid sjukdom/symptom!

Skoghalls Arbetarekommun kallar till Årsmöte

  • Datum: 21/9
  • Tid: Kl.18:00
  • Plats: Skoghalls Folkets Hus Restaurangen


På dagordningen:

  • Val av Ordförande, ledamöter och suppleanter till styrelsen, samt val av revisorer och valberedning
  • Årsredovisning och verksamhetsberättelser
  • Motioner
  • Övriga sedvanliga årsmötesfrågor

Motioner till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast 14/9. Maila till: kontakt@shammaro.se

Valberedningens sammankallande tar emot nomineringar via: ingalill.gunnarsson@gmail.com

Efter mötet bjuds det på kaffe och smörgåstårta

Välkomna!

Styrelsen för Skoghalls Arbetarekommun

facebook Twitter Email