Lärarförbundets undersökning

Enligt lärarförbundets senaste mätning ”bästa skolkommun” placerar vi oss på plats 17 (2021) och ökar där med från plats 22 (2020) bland Sveriges 290 kommuner.
Vi kommer fortsätta att jobba stenhårt för en skolkommun med fortsatt hög andel behöriga lärare, bra skolor och en trygg undervisning.
Tex har vi ökat i:
-Lärartätheten har ökat från plats 98 (2020) till 56 (2021)
– Vi har ökat och ligger i år på plats 106 (2021) från tidigare år plats 199 (2020) i antalet friska lärare.
– Meritvärdet i ÅK 9 har ökat från plats 111 (2020) till 53 (2021)
facebook Twitter Email