Lika oansvarigt som ett SMS-lån

Igår (17 december 2018) beslutade fullmäktige i Hammarö kommun om budget för 2019. En budget som enligt oss inte tar ansvar för kommande investeringar, kommunens verksamhet, brukare och personal.

Hammarösamverkans budget som är den budget som röstades igenom bygger på att driften 2019 finansieras till stor del genom ersättningskostnader från försäkringar – en summa vi idag inte vet hur mycket det är och en summa som enligt oss bör gå till att bygga och renovera upp nya skolor som ersättningen gäller för.
– Det är ungefär lika oansvarigt som att ta ett SMS-lån säger Per Aspengren (S).

Den beslutade budgeten innebär också att verksamheter läggs på entreprenad och där med riskerar kontinuitet och personals arbetsvillkor att försämras. Detta är något som vi Socialdemokrater inte står bakom.

Vi socialdemokrater lade istället en budget som bygger på en skatteökning med 1 krona från och med 1 januari 2019, för att fortsatt ha en god kvalitet i våran verksamhet som står fast vid att Hammaröbon står i fokus och där nödvändiga investeringar i skola, äldreomsorg och infrastruktur kan göras och som gör Hammarö mer jämlikt – denna budget röstades under gårdagens sammanträde ned.

Vi kommer fortsätta att göra det vi kan i opposition för att driva politik för hammaröbons bästa, där personalen har goda arbetsvillkor, där investeringar görs, där ekonomin är i balans och där vi tillsammans gör Hammarö bättre. Precis som Hammarös värdegrund säger: Tillsammans är vi bättre, för din skull där framtiden är vår.

Läs även NWTs artikel här: https://www.nwt.se/2018/12/14/per-aspengren-s-lika-oansvarigt-som-att-ta-ett-sms-lan/

facebook Twitter Email