Minutstyrningen i hemtjänsten

I torsdags gav den politiska majoriteten S, V, C och MP socialförvaltningen att utreda minutstyrningen i hemtjänsten. 

  1. Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur man i projektform kan arbeta med tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten, och därmed slopar minutstyrningen.

  2. Socialförvaltningen tar fram en kostnadskalkyl för projektets genomförande

  3. Att utredningen återrapporteras till socialnämnden i februari 2024

facebook Twitter Email