Valberedningen informerar

Flera fyllnadsval skall göras till kommunala uppdrag vilket valberedningen nu har initierat en nomineringsprocess för.

Du som medlem i Socialdemokraterna Hammarö har nu möjlighet att nominera ditt förslag till de fyllnadsval som ska göras.

De fyllnadsval som ska göras är till följande uppdrag:

  • Gruppledare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige
  • Ledamot tillika 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt dess arbetsutskott
  • Ledamot tillika 2:e vice ordförande i bildningsnämnden samt dess arbetsutskott
  • Ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden
  • Ledamot tillika lekmannarevisor i kommunrevisionen

Nomineringarna/förslagen kan lämnas skriftligen eller via mail till Valberedningens sammankallande solweig.gard@hammaro.se senast den 4 november 2019.

För mer information, var vänlig kontakta valberedningens sammankallande Solweig Gard via mailadress: solweig.gard@hammaro.se eller telefon: 070-542 50 32‬.

facebook Twitter Email