Rapport från årsmötet

För att läsa om årsmötets beslut tryck på visa mer.

 

Vi tackar Karin Bäckman för sina sex år som ordförande för Socialdemokraterna Hammarö och välkomnar vår nya ordförande Helene Vendel. 

Vi tackar också Bengt-Gustav Persson för sin långa tid som revisor i Socialdemokraterna Hammarö.

Styrelsen är beslutad och består av:

Ordförande: Helene Vendel

Ordinarie ledamöter är:

Jesper Malgerud, Erik Gustavsson, Alexander Romanov, Solweig Gard, Maria Lundmark, Peter Berglund, Anne Carlén Hellgren samt Therese Wall.

Ersättare: Anders Haster, Leif Thorin, Anna Persson, Carina Friberg och Andreas Hellgren.

 

Fullmäktigelistan för Socialdemokraterna Hammarö är nu fastställd och ser ut som följer:

Partiets nya ordförande Helene Vendel
Årsmötet
Avtackning av Bengt-Gustav Persson
facebook Twitter Email