Rättelse medlemsmöte

Ibland går det lite för fort… Det rätta datumet för nästa medlemsmöte är tisdagen den 19/4 klockan 18.00

Nytt är också att alla protokoll från medlemsmötena kommer skickas ut per mejl till alla medlemmar så snart det är justerat. 

facebook Twitter Email