Redovisning av medborgarenkät

I lördags hade vi medlemslördag där vi presenterade svaren på enkäten som ni Hammaröbor anonymt har svarat på. Där pratade vi om vad som är både bra och dåligt i Hammarö och vad ni saknar i kommunen och hur ni tycker att politiken idag fungerar.
Detta har diskuterats i smågrupper och ska nu sammanställas för vidare arbete och vi återkopplar inom kort till er 🌹
Tack för att ni tog er tid att svara på enkäten!
 
facebook Twitter Email