Ta inte bort handlingarna!

"Principen måste vara full transparens" - Per Aspengren (S)

Styrande Hammarösamverkan lade under förgående vecka fram förslag till kommunstyrelsen om att handlingar till styrelser och nämnder inte skall publiceras för allmänheten. En fråga som vi Socialdemokrater ställer oss kritiska till. Precis som vår Per Aspengren säger så skall principen vara full transparens. 

Vi välkomnar beskedet att den moderata kommunstyrelseordföranden på senaste sammanträdet plockade bort ärendet. Men det förändrar inte vårt ställningstagande till frågan. Vi anser att handlingar inför sammanträdena ska vara tillgängliga för allmänheten, för Hammaröbornas rätt att ta del av frågeställningar innan beslut fattats. 

Att veta vad Hammaröbornas inställning till frågor är viktigt för oss som representerar er, för att tillsammans kunna göra Hammarö bättre och mer jämlikt – där med bör handlingarna även i fortsättningen vara tillgängliga för allmänheten. 

Diskutera gärna med oss via Facebook eller kommentera nedan!

facebook Twitter Email