Välkommen på årsmöte!

Här med kallas du som medlem i Socialdemokraterna Hammarö till årsmöte!

Datum: 18/3
Tid: Klockan 18:00
Plats: Skoghalls Folkets Hus

På dagordningen:

  • Val av ledamöter till styrelsen och revisorer
  • Årsredovisning och verksamhetsberättelser
  • Motioner
  • Besök av partidistriktets EU kandidat

Efter mötet bjuds det på förtäring

Välkomna!

Styrelsen för Skoghalls Arbetarekommun

facebook Twitter Email