Årsmöte

Nu är det äntligen dags för årsmöte! Platsen är Skoghall Folketshus och tiden är 18:00 Ingen föranmälan krävs. Välkomna!

Läs mer

God jul & Gott nytt år

Läs mer

Minutstyrningen i hemtjänsten

I torsdags gav den politiska majoriteten S, V, C och MP socialförvaltningen att utreda minutstyrningen i hemtjänsten.  Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur man i projektform kan arbeta med tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten, och därmed slopar minutstyrningen. Socialförvaltningen tar fram en kostnadskalkyl för projektets genomförande Att utredningen återrapporteras till socialnämnden i…

Läs mer
facebook Twitter Email