S-föreningar

I en S-föreningen (eller sidoorganisationen) kan du som medlem utöva ditt engagemang. Här träffas ni som bor i samma område, arbetar inom samma yrke eller som delar intresse varandra och bidrar till Hammarös utveckling. Kanske vill just nu starta en S-förening i ditt bostadsområde, inom ditt yrke eller intresse? Kontakta oss idag!

På Hammarö har vi för närvarande två S-föreningar kopplade till Arbetarekommunen. Feministiska Socialdemokrater Hammarö och S-Yttre.

Feministiska Socialdemokrater Hammarö

Varmt välkommen till oss, du som under mer avslappnade former vill diskutera politik – och påverka den! Vi träffas en gång i månaden hemma hos några av våra medlemmar med gott fika för att diskutera aktuell politik eller ett mer övergripande ämne. Målet är att varje medlemsmöte ska mynna ut i ett konkret tillvägagångssätt att påverka, så som en motion, debattartikel, kampanjide eller vad som helst! Vi samlar cirka 20 medlemmar. Är du intresserad av att veta mer eller bli medlem? Kontakta ordförande Jesper Malgerud via telefon: ‪076-813 77 05‬‬ eller via Facebook.

S-Yttre Hammarö

Varmt välkommen till oss, du som bor på södra eller östra delen av Hammarö, eller som är intresserad av vår verksamhet. Mycket av den verksamhet som vi i S-Yttre är bildande då vi bjuder in externa föreläsare, debattörer eller sakkunniga för att få ett annat perspektiv in i den politiska diskussionen. Våra medlemsmöten sker oftast i Svenshults Bygdegård. Är du intresserad av att veta mer eller bli medlem? Kontakta ordförande Alexander Romanov via telefon: 072-718 62 20‬ eller via: alexander.r@telia.com

Vill du starta en ny S-förening?

Vad roligt! Hör av dig till oss i arbetarekommunens styrelse så hjälper vi dig! Oss hittar du genom att klicka här! 

facebook Twitter Email