Interpellation och enkel fråga angående handlingar

Socialdemokraternas Alexander Johansson Pettersson (S) ställer på kommunfullmäktige den 16 december en interpellation till kommunfullmäktiges ordförande och en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande

På kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december 2019 framställer Alexander Johansson Pettersson (S) dels en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Bosse Henriksson (M) angående beredning av ärenden samt en fråga om instruktionen till kommundirektören. Dessutom framställs en interpellation till kommunfullmäktiges ordförande i samma ämne.  Det moderata ledarskapet i kommunen har gjort sig tydligt då ärenden inte…

Läs mer

Valberedningen informerar

Flera fyllnadsval skall göras till kommunala uppdrag vilket valberedningen nu har initierat en nomineringsprocess för.

Du som medlem i Socialdemokraterna Hammarö har nu möjlighet att nominera ditt förslag till de fyllnadsval som ska göras. De fyllnadsval som ska göras är till följande uppdrag: Gruppledare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige Ledamot tillika 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt dess arbetsutskott Ledamot tillika 2:e vice ordförande i bildningsnämnden samt dess arbetsutskott Ersättare i…

Läs mer

Per Aspengren lämnar sina uppdrag

Socialdemokraternas gruppledare Per Aspengren har meddelat att han lämnar sina kommunala uppdrag den 31 december 2019, något som kommunfullmäktige har beviljat.

Per Aspengren har i sin roll som förste namn på valsedeln varit Socialdemokraternas gruppledare och kommunalrådskandidat. Efter valet har Per varit andre vice ordförande i kommunstyrelsen samt bildningsnämnden. Nu startar en nomineringsprocess där partiets medlemmar och föreningar skall nominera kandidater för att ersätta Per Aspengrens nuvarande uppdrag.  För mer information, var vänlig kontakta Per Aspengren…

Läs mer
facebook Twitter Email