Aktuellt

Påminnelse nomineringar

Nomineringarna skall vara Eva Nordlöf till handa senast 31 januari. De val som ska göras är: Ordförande 1st Kassör 1st Ledamöter 3st Suppleanter 5st Revisor 1st Revisorssuppleant 1st   Ni kan mejla era förslag till evanordlof@bredband2.com

Läs mer

Medlemsmöten och styrelsemöten 2023

OBS! Om ni redan hunnit skrivit in alla datum för året i kalendern så kontrollera gärna med evenemangskalendern bredvid då det har skett några små justeringar. Hälsningar Socialdemokraterna Hammarö

Läs mer

Nomineringar

Hej!   Då var det dags igen att nominera till AK styrelsen. Nomineringarna skall vara Eva Nordlöf till handa senast sista januari. De val som ska göras är: Ordförande 1st Kassör 1st Ledamöter 3st Suppleanter 5st Revisor 1st Revisorssuppleant 1st   Ni kan mejla era förslag till evanordlof@bredband2.com

Läs mer
facebook Twitter Email